Ons Zorgaanbod

Als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg onderscheidt Jolanda’s Thuiszorg zich door de openheid, geborgenheid en vrijheid.

De juiste zorg voor u

Als iemand ouder wordt of last krijgt van zijn gezondheid, kan er verpleegkundige zorg aan huis nodig zijn. Dit kan van korte of lange duur zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een indicatie welke zorg ingezet zou kunnen worden. In de meeste situaties wordt dit vergoed vanuit het basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw).

Ons zorgaanbod

Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen en begeleiden van de algemene dagelijkse handelingen zoals het aankleden, douchen en verzorging. De invulling van deze persoonlijke zorg wordt samen met u afgestemd op uw wensen en ritme. Hierdoor houdt u zoveel mogelijk de eigen regie.

Persoonlijke verzorging

Vanaf 1 januari 2015 wordt ‘verpleging in de wijk’ vergoed vanuit het basispakket. De zorg wordt geboden in de eigen omgeving van de client. Als voorwaarde voor de vergoeding geldt dat er een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop is. Samen met de huisartsenzorg is de ‘verpleging in de wijk’ erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.

Ook verzorging kan onder de ‘verpleging in de’ wijk vallen. Onder verzorging wordt ‘Assisteren bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)’ verstaan. Hieronder vallen:

 

 • Wassen en aankleden
 • Douchen
 • Naar het toilet gaan
 • In en uit bed komen
 • Aan- en uittrekken van steunkousen
 • Verplaatsen met of zonder hulpmiddel
 • Toedienen van sondevoeding.
 • Ondersteunen inname of het aanreiken van medicijnen
 • Huidverzorging om doorliggen te voorkomen

Verpleging

Thuis kunnen blijven wonen is erg prettig. Dit kan echter een uitdaging zijn wanneer er specifiekere verpleegkundige zorg nodig is. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wondzorg na een ziekenhuisopname, een PEG-sonde die verzorgd moet worden of injecties die toegediend moeten worden.

 

Uw zekerheden
Onze gekwalificeerde verpleegkundigen ondersteunen en begeleiden u bij de zorg die nodig is. Omdat ons team klein is, zijn er korte lijnen met de wijkverpleegkundige, het zorgteam en de zorginstellingen. Overleg met bijvoorbeeld de huisarts of de specialist in het ziekenhuis is hierdoor heel snel mogelijk. Wij kunnen de beste zorg garanderen omdat wij gekwalificeerde (wond) verpleegkundigen in ons zorgteam hebben die op de hoogte zijn van de nieuwste protocollen.

 

Transparante communicatie
Het is voor ons van groot belang dat u zich prettig voelt tijdens deze specifieke zorg. Communicatie is hierbij van groot belang. Samen met u en uw naasten is er regelmatig overleg over de zorg die geleverd wordt. Hierbij wordt goed gekeken hoe de zorg bevalt en of deze moet worden aangepast.

 

Onder verpleging valt onder andere:

 

 • Wondzorg.
 • Toedienen van injecties.
 • Zorg bij verschillende soorten sondes.
 • Verwisselen van een urine katheter of andere medische handelingen.

 

Kosten
Voordat het zorgteam de zorg start, stelt de wijkverpleegkundige van Jolanda’s Thuiszorg een zorgplan met u op. Hierin wordt onder andere opgenomen wat de zorgvraag inhoudt en welke zorg er geleverd moet worden. Het zorgplan is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de zorgvraag.

Palliatieve zorg

De laatste levensfase is een periode die voor alle betrokkenen veel emoties, vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Er moeten moeilijke beslissingen genomen worden. Hierbij is het prettig dat er iemand naast u staat die u kan ondersteunen en begeleiden bij de zorg die geleverd moet worden, maar ook bij het contact en overleg met de huisarts en of behandelend arts.

In goede handen
In deze ingrijpende tijd is het belangrijk dat er een zorgteam naast u staat wat met liefde, geduld en rust de zorg levert. Daarom nemen wij hier de tijd voor en stellen ons flexibel op. Dit betekent dat de momenten waarop u zorg nodig heeft kunnen variëren.

Samenwerking met de familie/ naasten
Tijdens de laatste fase van iemands leven is het belangrijk om familie en naasten hier nauw bij te betrekken. We hebben daarom altijd intensief contact en overleg met hen. Zo kan ons zorgteam overdag en ’s avonds de zorg bieden en nemen de familie en/ of naasten dit in de nacht over.

Mantelzorg

Bij Jolanda’s thuiszorg willen wij ondersteuning bieden bij de cliënt en mantelzorger(s). Door te hebben van een mantelzorgerbeleid kunnen we de communicatie en korte lijnen hebben met de cliënt en mantelzorger.

Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger verleent onbetaalde zorg aan chronisch zieke of hulpbehoevende familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorgers nemen deze zorg op zich vanwege hun meestal al vele jaren bestaande relatie met de zorgvrager. Beide zorgvormen vallen onder Informele Zorg. Mantelzorg is van groot belang voor de zorg en ondersteuning van de cliënt.
De zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt staan hierbij centraal. Wat de cliënt niet meer of tijdelijk niet meer kan, wordt aangevuld met hulp van mantelzorgers.

Visie op mantelzorg
Het zorgen voor een dierbare kan mooi en waardevol zijn. Dit neemt alleen niet weg dat het voor mantelzorgers erg zwaar kan zijn, zowel lichamelijk als emotioneel. Naast de taken als mantelzorger hebben deze mensen vaak nog een baan en/of een gezinsleven. 

Het doel van mantelzorgbeleid is te komen tot een samenspel waarin de ervaring van de mantelzorger en de deskundigheid van de zorgprofessional optimaal worden benut. Hoe die samenwerking er precies uitziet, zal per situatie verschillen:

 • De wensen en behoeften van de cliënt vormen de basis van de zorg
 • De kwaliteit van de zorg is leidend
 • Er zijn korte lijnen tussen de cliënt mantelzorger en Jolanda’s Thuiszorg

Zorgplan
Hierin worden afspraken gemaakt tussen cliënt, mantelzorger en Jolanda’s thuiszorg. Hierin staat wie welke taken uitvoert, hoe de afstemming plaatst vindt en hoe de communicatie verloopt. Er zijn geregeld evaluatie om zo nodig het zorgplan bij te stellen. Er zijn korte lijnen tussen de mantelzorg en Jolanda’s thuiszorg zo is de communicatie snel en direct. Dit is om miscommunicatie te voorkomen. In het dossier ECD digitaal wordt er een cliëntdossier bij gehouden, hierin kan de mantelzorger ook in rapporteren of notities plaatsen voor de thuiszorg. Op deze manier blijft de zorgvraag actueel


“Ik heb Jolanda leren kennen als thuishulp van mijn ouders. Toen mijn moeder ernstig ziek werd, hebben zij en haar team een geweldige ondersteuning gegeven en daardoor mij een hoop zorg kunnen ontzien. Nu mijn vader ziekelijk is en Jolanda haar eigen zorgbureau heeft, is er geen twijfel geweest om haar weer de zorg te laten regelen van mijn vader. Ik kan alleen maar zeggen dat het een heel serieus en warm team is die de zorg met liefde geven waaraan ik met een gerust hart mijn vader toevertrouw”

T. Verstraaten

Familie cliënt

kennismaken?

Hulplijn

085-1306417