Over Jolanda’s Thuiszorg

Jolanda is een verpleegkundige die uit eigen initiatief na jarenlange ervaring bij verschillende thuiszorgorganisaties te hebben gewerkt vanuit haar zorghart heeft besloten haar eigen wijkteam op te zetten. Jolanda’s Thuiszorg staat voor hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg aan huis met betrokken zorgverleners. Er wordt in kleine teams gewerkt waardoor er gemakkelijk aangepast kan worden aan de wensen van de client. Door het werken in kleine teams zal er vaak een vertrouwd en bekend gezicht bij de client thuis zijn.

Een goed zorghart

Met respect voor eigenheid van mensen werkt Jolanda’s Thuiszorg toe naar verbetering, herstel en behoudt van gezondheid en welzijn van de cliënten. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat cliënten, waar mogelijk, eigen regie behouden en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
De missie van Jolanda’s Thuiszorg is dan ook het verbeteren van het herstel of het behoudt van de gezondheid van cliënten in Rotterdam – Zuid en Albrandswaard.

Innovatie bij Jolanda Thuiszorg

Voor Jolandas thuiszorg vinden wij dat onze cliënten zoveel hun eigen regie moeten behouden ook medewerkers krijgen zoveel mogelijk ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling.

Innovatie is een ruim begrip. Soms is het digitaal, gaat het over apparaten of betekent het iets in werkwijzen.

Voor de introductie van innovaties streven wij naar het gebruik maken van bewezen oplossingen. We maken gebruik van pilots om te toetsen hoe oplossingen het beste geïmplementeerd kunnen worden.
Met data-intelligentie bieden zij praktische inzichten die we direct kunnen toepassen in onze zorgprocessen.

Wij werken met ECD Van PUUR. hier word veel innovatie in gebruikt zoals meet apparatuur. Protocollen, puur voor jou zodat u en uw mantelzorger/huisarts mee kunnen lezen in uw elektronische dossier, wondzorg verbetering ,vergroten van medicatie veiligheid en Tessa (robot voor de thuiszorg).

We zijn officieel erkend leerbedrijf SBB

Als erkend leerbedrijf in de thuiszorg helpen wij actief bij verandering in de zorg. Met veel enthousiasme begeleiden onze praktijkopleider en werkbegeleiders studenten MBO/HBO-zorg in hun stage. Deze MBO/HBO-stagiairs zijn onze toekomstige medewerkers en graag leggen we al vroeg de basis voor meer kwaliteit, tijd en meer persoonlijke thuiszorg.

We hebben al vele leerlingen mogen begeleiden en hebben goede samenwerking met bv Albeda college, Zorg college, Zadkine en Capabel onderwijs.

Hoe houd Jolanda’s thuiszorg haar medewerkers bekwaam

We werken met Expert College en Care up bestaat uit artsen en verpleegkundigen die hun klinische werkzaamheden en ervaring combineren met onderwijsontwikkeling Bijgestaan door de beste grafische ontwerpers en software designers is een elearning programma voor de thuiszorg ontwikkeld.

Maar ook op locatie doen we trainingen om onze kennis met elkaar te delen en te oefenen o.a Medilex.

Missie

Jolanda’s Thuiszorg levert persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg aan huis. Wij staan voor hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg aan huis met betrokken zorgverleners, met als doel het herstel te verbeteren of gezondheid te behouden.

Visie

Met respect voor eigenheid van mensen werkt Jolanda’s Thuiszorg toe naar verbetering, herstel en behoudt van gezondheid en welzijn van de cliënten. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat cliënten, waar mogelijk, eigen regie behouden en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Kernwaarden

N

Persoonlijke aandacht

Jolanda’s Thuiszorg kijkt naar u persoonlijke situatie en houdt rekening met uw wensen en voorkeur.

N

Korte lijnen

Wij werken nauw samen met het netwerk rondom u.
N

Kwaliteit van zorg

Wij voelen de verantwoordelijkheid over het welbevinden van onze cliënten.
N

Ons Zorghart

Wij werken met gediplomeerde medewerkers die zorg leveren vanuit hun zorghart.
N

Betrouwbaar

Wij komen afspraken na.
N

Loyaliteit

Wij zijn er voor u.
N

Kleinschalig

Wij werken met een klein team van medewerkers waardoor persoonlijke zorg altijd gewaarborgd is.
N

Verbondenheid

Bij ons telt u mee.

Cliëntenraad 

Jolandas thuiszorg vind uw stem belangrijk uw wensen staan hierbij centraal. De cliëntenraad helpt daarbij. Wij zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk.
De Cliëntenraad bestaat uit de Mevrouw E.Landzaad (Voorzitter) en mevrouw Schouten-Kolijn en Mw N Landburg.

Hoe werkt de cliëntenraad ?
De Cliëntenraad hoort graag van u, cliënt of uw naaste betrokkene hoe u de zorg ervaart. Uw signalen zijn een belangrijke informatiebron, net als de eigen waarnemingen van de Cliëntenraad.
De informatie die de Cliëntenraad verzamelt, komt aan de orde in het overleg met de directie. Zo kan worden aangegeven hoe cliënten de zorg ervaren De Cliëntenraad adviseert hen en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid. Jolandas thuiszorg neemt de adviezen serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig wegen. Een afwijzing moet goed onderbouwt worden door de directie.

Meepraten en meebeslissen
De Cliëntenraden behartigen de belangen van u en uw medecliënten. Zij dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg én zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Het e-mail adres van de Cliëntenraad is: zorg@jolandasthuiszorg.nl
Download hier het Clientenraad reglement

Bent u niet tevreden of heeft u een compliment laat het ons weten.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorgverlening die wij u verlenen. Het kan toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt in gesprek gaan met een betrokken medewerker en/of teamleider. Als een gesprek met de betrokken medewerker of teamleider niet tot de oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de directie van Jolandas thuiszorg.

Wij horen dit graag van u, dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing want alleen door uw klacht, suggestie of compliment kunnen wij de kwaliteit verbeteren.
Uiteraard mag u ,als dat u voorkeur heeft ook altijd schriftelijk een klacht indienen.
U kunt contact opnemen via info@jolandasthuiszorg.nl of tel 085-1306417

Passie voor zorg en interesse in een mooie uitdaging?

“Mijn ervaring met Jolanda en de meiden………. Ze komen al heel lang hier over de vloer, omdat het nodig is en was. Lastige wonden en vervelende klusjes en dan altijd vrolijk en behulpzaam blijven en meedenken als het steeds minder gaat. En meestal net meer doen dan we van ze mochten verwachten. Het meeleven toen het helemaal de verkeerde kant opging met de gezondheid van mijn partner en later de ondersteuning na zijn overlijden. Wij zijn wel altijd “in control” gebleven en konden in goed overleg tijden aanpassen of dagen wisselen. Helemaal blij gebleven zelfs als we even een miscommunicatie hadden. Wat mij betreft een 10 met een griffel en met de groeten van Ellen”

Ellen

Partner cliënt