We komen graag
met u in contact

Stuur ons een bericht

Zorgaanbod

Algemene informatie

085-1306417

info@jolandasthuiszorg.nl

Aploniastraat 21
3084 CC Rotterdam

Uitsluitingscriteria

Jolanda’s Thuiszorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Onder de 18 jaar
  • Met zware psychiatrische problematiek, agressieproblematiek en/of verslavingsproblematiek die tot risicovolle situaties kunnen leiden voor de medewerkers
  • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
  • De uitsluitingscriteria worden door Jolanda’s Thuiszorg vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht