We komen graag
met u in contact

Stuur ons een bericht

Zorgaanbod

Algemene informatie

085-1306417

info@jolandasthuiszorg.nl

Aploniastraat 21
3084 CC Rotterdam

Uitsluitingscriteria

Jolanda’s Thuiszorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Onder de 18 jaar
  • Met zware psychiatrische problematiek, agressieproblematiek en/of verslavingsproblematiek die tot risicovolle situaties kunnen leiden voor de medewerkers
  • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
  • De uitsluitingscriteria worden door Jolanda’s Thuiszorg vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht
Bent u niet tevreden of heeft u een compliment laat het ons weten.
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorgverlening die wij u verlenen. Het kan toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt in gesprek gaan met een betrokken medewerker en/of teamleider.
Als een gesprek met de betrokken medewerker of teamleider niet tot de oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de directie van Jolandas thuiszorg. Wij horen dit graag van u, dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing want alleen door uw klacht, suggestie of compliment kunnen wij de kwaliteit verbeteren.

Uiteraard mag u ,als dat u voorkeur heeft ook altijd schriftelijk een klacht indienen.
U kunt contact opnemen via info@jolandasthuiszorg.nl of tel 085-1306417