ons zorghart bij u thuis

Jolanda’s Thuiszorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie in Rotterdam-Zuid en Albrandswaard.

De juiste zorg voor u

Wij werken met verzorgenden en verpleegkundigen in kleine teams bij u in de wijk. Om u zo goed mogelijk te helpen, werkt uw thuiszorgteam nauw samen met huisartsen, specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, vrijwilligers en ziekenhuizen in de regio.

Missie

Jolanda’s Thuiszorg levert persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg aan huis. Wij staan voor hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg aan huis met betrokken zorgverleners, met als doel het herstel te verbeteren of gezondheid te behouden.

Visie

Met respect voor eigenheid van mensen werkt Jolanda’s Thuiszorg toe naar verbetering, herstel en behoudt van gezondheid en welzijn van de cliënten. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat cliënten, waar mogelijk, eigen regie behouden en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Uitsluitingscriteria

Jolanda’s Thuiszorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Onder de 18 jaar
  • Met zware psychiatrische problematiek, agressieproblematiek en/of verslavingsproblematiek die tot risicovolle situaties kunnen leiden voor de medewerkers
  • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
  • De uitsluitingscriteria worden door Jolanda’s Thuiszorg vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht

Kernwaarden

N

Persoonlijke aandacht

Jolanda’s Thuiszorg kijkt naar u persoonlijke situatie en houdt rekening met uw wensen en voorkeur.

N

Korte lijnen

Wij werken nauw samen met het netwerk rondom u.
N

Kwaliteit van zorg

Wij voelen de verantwoordelijkheid over het welbevinden van onze cliënten.
N

Ons Zorghart

Wij werken met gediplomeerde medewerkers die zorg leveren vanuit hun zorghart.
N

Betrouwbaar

Wij komen afspraken na.
N

Loyaliteit

Wij zijn er voor u.
N

Kleinschalig

Wij werken met een klein team van medewerkers waardoor persoonlijke zorg altijd gewaarborgd is.
N

Verbondenheid

Bij ons telt u mee.

Ons zorgaanbod

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen en begeleiden van de algemene dagelijkse handelingen zoals het aankleden, douchen en verzorging. De invulling van deze persoonlijke zorg wordt samen met u afgestemd op uw wensen en ritme. Hierdoor houdt u zoveel mogelijk de eigen regie.

Verpleging

Thuis zijn is erg prettig. Het kan echter een uitdaging zijn om veilig thuis te (blijven) wonen wanneer u specifiekere verpleegkundige zorg nodig heeft. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wondzorg na een ziekenhuisopname, een PEG-sonde die verzorgd moet worden of injecties die u toegediend moet krijgen.

Palliatieve zorg

De laatste levensfase is een periode die voor alle betrokkenen veel emoties, vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Er moeten moeilijke beslissingen genomen worden. Het kan dan ook als prettig worden ervaren als er iemand naast u staat die u kan ondersteunen en begeleiden bijde zorg die geleverd moet worden, maar ook bij het contact en overleg met de huisarts en of behandelend arts.

“Ik krijg hele goede zorg van Jolanda en haar lieve en fijne team. Al drie jaar lang, tweemaaldaags verzorgt ze mij.

Ben erg tevreden en wordt goed en liefdevol behandeld. Als u zorg nodig heeft dan beveel ik Jolanda’s Thuiszorg van harte aan!”

Wien

Cliënt

kennismaken?

Hulplijn

085-1306417